Škola

Učení chápeme jako spontánní a nepřetržitou lidskou aktivitu – dítě chce a potřebuje poznávat svět kolem sebe.

Jak vypadá výuka?

Připraveným prostředím a s respektem k individuálnímu tempu umožňujeme každému dosažení jeho osobního maxima.

Co si přejí děti

Učit se dle individuálních potřeb, aktuálního stupně schopností a „dostávat tak správné úkoly ve správnou dobu“

Pracovat samostatně či ve skupině dle vlastního výběru a dohody

Přijít do školy s vlastními představami, jak by si chtěly rozdělit práci v daný den v rámci individuálního týdenního plánu

Pracovat v klidném prostředí (i venku) a uvolněné atmosféře

Učit se v souvislostech a všemi smysly

Mít možnost sebehodnocení

Co si přejí rodiče

Mít sebevědomé, zodpovědné, spokojené, šťastné, kreativní dítě, které rádo chodí do školy, učí se, poznává, objevuje, spolupracuje s ostatními

Spolupráci školy s externími odborníky z různých oborů

Zohlednit individualitu dítěte

Zdravé stravování

Omezení srovnávání

Jak na to jdeme?

Respektováním senzitivních (citlivých) období dětí.

– Senzitivní období je období, ve kterém je dítě obzvláště citlivé a připravené pro získávání určitých dovedností. Dítě v tuto dobu přirozeně a samo hledá možnosti, jak své schopnosti a dovednosti zdokonalovat, se zájmem a z vlastní vůle. Není-li tohoto období využito, zájem o danou věc výrazně klesá.

Rolí učitele „průvodce “ je toto období rozpoznat a pomoci dítěti jej využít. Má-li dítě přístup k tomu, co v daném období potřebuje, pak je prací zaujato natolik, že je schopno se soustředit intenzivně a dlouhodobě. Koncentrace je základem učení.

Pomoz mi, abych to dokázal sám.

Role průvodce spočívá v nenápadném vedení a taktní pomoci, neporovnává individuální rozdíly vědomostí a dovedností mezi dětmi, průvodce „nenalévá informace“ dětem do hlavy, nemáme frontální výuku. Ve škole neznámkujeme, používáme slovní hodnocení. Úkolem „průvodce“ je to, aby dítě vlastními silami a svým tempem získávalo nové vědomosti a dovednosti, vrůstalo do světa, jenž jej obklopuje.

Připravené prostředí, ve kterém se dítě učí, vychází ze znalostí vývojových potřeb, senzitivního období, zájmu a soustředěné pozornosti dítěte. Pomáhá dětem koncentrovat se a kontrolovat vlastní práci. Jeho součástí je konkrétní výukový materiál i vědomý učitel – průvodce, pozorovatel. Vše společně podporuje přirozený zájem dítěte, pomáhá mu zafixovat si správné pracovní návyky i vytvářet svůj vlastní úsudek. Speciálně vyvinuté pomůcky usnadňují pochopení nových jevů, ale také zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí.

Kooperace, práce ve věkově smíšených skupinách

Dovoluje mladším dětem účastnit se aktivit, které by nemohly provádět s vrstevníky; podporuje nesoutěživé a kreativní formy her, které jsou ideální k získání nových schopností;·umožňuje těm, kteří jsou napřed či pozadu najít ostatní na stejné úrovni;·dovoluje mladším dětem inspirovat se aktivitami starších, a naopak;·umožňuje mladším dětem získat pomoc a rady aniž by ztratily svoji autonomii;·umožňuje starším dětem učit se prostřednictvím vyučování – nejvíce si člověk dlouhodobě zapamatuje to, co se snaží naučit druhé;·umožňuje starším dětem procvičovat pečování o mladší a vyvinout si smysl zodpovědnosti a zralosti.

Učení a pohyb. Střídání aktivity a klidu. Práce rukou je základem pro pochopení věcí, jevů, rozvoj myšlení a řeči. – Je třeba vycházet z konkrétních poznání a manipulací s věcmi. Proto se děti v Montessori školkách i školách učí vše na názorných pomůckách, které si mohou vzít do ruky.

  • SONY DSC
  • SONY DSC
  • SONY DSC
  • SONY DSC
  • SONY DSC

Základní informace

Máte ještě volné místo?
Volná místa máme.

Jak probíhá zápis?
Zápis probíhá průběžně již nyní. V případě zájmu pošlete prosím jméno a věk dítěte na naši emailovou adresu.

Můžeme se přijít podívat do výuky?
Ideální je přijít se podívat do školky Fazolky, nejlépe některé odpoledne. Plánujeme přípravná ukázková odpoledne výuky s budoucími lektory.

Jak bude škola otevřená?
Družina bude v provozu od 7.30 do 16.30. Výuka bude probíhat od 8 do 9 hodin (příchod je volný) do 12 do 14 hodin.

Sedí děti v lavicích?
Nejde o klasické vyučování, vzdělávání probíhá v blocích, kdy děti pracují na vybraném tématu samostatně či ve skupinách, za příznivého počasí i venku.

Jste zapsáni v rejsříku škol MŠMT?
Budeme zapsáni od roku 2018/19.

Jak se děti stravují?
Jídlo dovážíme z Naturalu.

Kolik škola stojí?
Cena školného je zatím v procesu tvorby a závisí na počtu přihlášených dětí (mezi 5 000 a 7 000 Kč měsíčně). Pro představu vám rádi ukážeme náklady.

Zápis 2017/18

První zápis středa 3. 5.
9.00 až 11.00 a 14.00 až 16.00

Druhý zápis středa 31. 5.
9.00 až 11.00 a 14.00 až 16.00

K zápisu není třeba nic dokládat. Přijímáme také cizojazyčné děti.