Přijmeme učitele

1. 02. 2017

Vypisujeme výběrové řízení na pozici učitele, průvodce pro sloučenou 1.-3.třídu s prvky Montessori od září 2017.

Vyžadujeme: pedagogické vzdělání, ideálně pro první stupeň ZŠ, přístup otevřený alternativnímu/projektovému vyučování. Možnost a chuť věnovat se přípravě a studiu již během jara 2017.