O nás

Každý má své tempo, svou výdrž, svůj sen. Nemusíme být všichni stejní, každý může být jedinečnou osobností a můžeme spolu žít v míru.

Podporujeme rodiče v uvědomělém rodičovství. Podporujeme děti, aby byly samy sebou. Respektujeme sebe, jeden druhého, přírodu. Rodinné centrum Fazole – připravené prostředí pro děti, kvalifikované lektorky, které se Vám a Vašim dětem budou věnovat.

Filosofie

Přirozený způsob výchovy, který vychází z individuálních potřeb dítěte. Zahrnuje v sobě respekt k dítěti i respekt dítěte k rodiči a k okolí. Montessori prostředí podporuje u dětí samostatnost, zodpovědnost, zdravé sebevědomí, schopnost soustředění. Pro každý věk existují v systému Montessori jiné hračky (pomůcky), které rozvíjejí schopnosti dítěte a jsou rozděleny do pěti oblastí – praktický život, smyslová výchova, matematika, jazyk a kosmická výchova.

Dotace

Projekt Dětská skupina Fazolka – laskavá a respektující péče o děti od 1 roku je podpořen z dotace Evropské unie, z operačního programu Zaměstnanost.

Podrobnosti

 • Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002196
 • Číslo a název výzvy: 03_15_035 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu
 • Číslo a název programu: 03 Operační program
 • Zaměstnanost Číslo a název prioritní osy: 03.1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Číslo a název investiční priority: 1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup,sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci
 • Název projektu: Dětská skupina Fazolka- laskavá a respektující péče o děti od 1 roku
 • Adresa: Sedláčkova 472/6, 397 01 Písek
 • Kapacita: 12 dětí
 • Typ zařízení péče o děti předškolního věku: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.
 • Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: Veřejnost
 • Harmonogram:Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1.12.2015
 • Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.7.2018
 • Zahájení provozu: 1.8.2016
 • Doba trvání (v měsících): 27
 • Cílem projektu  je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. V rámci projektu je provozováno zařízení péče o děti, které slouží rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce. Zařízení péče o děti doplní dosavadní institucionální zařízení a v místě realizace vytvoří ucelený systém péče o dítě od 1 roku do zahájení školní docházky.
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi
 • Dosažení cíle a aktuální stav projektu: Zahájení provozu 8.8.2016.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20-49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v Písku a okolí. Hlavním cílem projektu je zlepšit podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Děkujeme

Vítáme zapojení rodičů, jako příklad se můžeme pochlubit spoluprací s Lenkou Pokornou, koordinátorkou Skutečně zdravé školy pro JČ, která nám sestavuje jídelníček. Zdravá strava je pro nás důležitá. Obědy odebíráme z Naturalu. Nabízíme vegetariánskou stravu. Rodiče mají možnost donášet si vlastní stravu, podle specifik své rodiny.

 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC

Náš tým

Eva Zarezova

Je naší supervizorkou, lektorkou ve třídě batolatat a vede pracovny pro děti do 3 let.

Barbora Brosková

Vede administrativu, řídí školku i školu, a vzdělávací aktivity pro rodiče.

Ivana Petrová

Je nyní na rodičovské dovolené.

Historie

Rodinné centrum Fazole vzniklo v prostorách bývalého MC Kvítek. Navazuje tak na tradici, díky které již více než 18 let funguje v Písku neziskové centrum pro rodiče s malými dětmi.

2014

Sešli jsme se v Písku jako 3 nadšenci pro Montessori pedagogiku, kterou od té doby studujeme a hledáme možnosti, jak jí otevřít i dalším lidem.

2015

Spouštíme provoz soukromé školky Fazolky.

2016

jsme dětskou skupinou. Lektorky Jana Šašková a Katka Stropnická, které zde pečují o děti, se průběžně vzdělávají v Montessori pedagogice a respektujícím přístupu.
Pravidelně se účastníme Krajských montessori setkání pedagogů v ZŠ a MŠ Montessori Kampus v Českých Budějovicích.

2017

Od dubna u nás pracuje anglicky mluvící asistentka, Kateřina Sazmová. Nenásilnou formou zprostředkovává dětem anglický jazyk. Školka i škola je otevřená také dětem, které nehovoří českým jazykem.

2017

V září chceme otevřít první stupeň ZŠ, aby děti ze školky mohly pokračovat ve vzdělávání v Montessori systému.